Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zakoupením účasti na jakémkoliv workshopu, akci, osobní konzultaci (dále jen Akce) nebo knize, online programu, členství (dále jen Vzdělávací produkt) na webech www.pespartak.cz, www.michaeladrabkova.cz, www.znakovarecpropsy.cz nebo www.cloudless-life.com (dále jen Webu) potvrzuje návštěvník stránek (dále jen Uživatel) souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Výhradním Poskytovatelem a vlastníkem všech autorských práv na tomto webu je:
Ing. Michaela Drábková, Ph.D.
Moutnická 1384/8
62700 – Brno
IČO: 02675854

Dále jen Poskytovatel.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila jakýkoliv Vzdělávací produkt na Webu. Akce jsou službou sloužící k usnadnění porozumění člověka a psa v každodenním životě.

1. Obecné podmínky 

1.1 Veškeré Vzdělávací produkty a Akce pořádá Poskytovatel
1.2 Zájemce, který si zakoupí Vzdělávací produkt nebo Akci se nazývá Uživatel.

2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel má právo bez udání důvodu do 24 hodin od objednání Vzdělávacího produktu požádat o zrušení svého závazku a vrácení peněz. V případě, že je Vzdělávací produkt fyzicky předán dopravci a je již na cestě, vrácení peněz proběhne bez poštovného.

2.2 Obsah veškerých Vzdělávacích produktů a Akce je určen pouze Uživateli a ne nikomu jinému. Šíření záznamů popř. odkazu na záznamu je přísně zakázáno. V případě neoprávněného šíření obsahu Vzdělávacích produktů nebo záznamů z Akce se vystavuje Uživatel hrozbě pokuty.

2.3 Uživatel se zavazuje neužívat Vzdělávacích produktů a Akce žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva Poskytovatele.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 V případě porušení těchto smluvních podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit účast na Akci uživatele a nevracet uhrazenou částku.

3.2 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena každého Vzdělávacího produktu je uvedena na stránce s jeho popisem a je konečná (Poskytovatel není plátcem DPH)

4.2 Účast na Akci je podle rozhodnutí Poskytovatele placena celou částkou předem.

5. Platební podmínky

5.1 Objednávka účasti na jakýkoli Vzdělávací produkt nebo Akci je závazná. Podrobné podmínky účasti na akcích jsou uvedeny v popisu jednotlivé akce. 

5.2 Ihned po objednání je uživateli doručena objednávka s platebními údaji. V případě použití platební brány, Uživatel zaplatí za objednávku. Po jejím úspěšném odeslání bude automaticky Uživateli zaslán daňový doklad a přístupové údaje do Vzdělávacího produktu, pokud jej Vzdělávací produkt z podstaty vyžaduje. Je-li vzdělávacím produktem kniha, bude odeslána do 2 pracovních dní od obdržení platby.

6. Dodání

6.1 Vzdělávací produkt – kniha je odeslán doporučeně prostřednictvím České pošty do 2 pracovních dnů od obdržení platby.

7. Záruky a reklamace

7.1  V případě, že vám není kniha doručena vinou pošty, tak reklamaci řeší Poskytovatel. Další knížka vám bude odeslána, ať ji máte k dispozici co nejdříve.

7.2 Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na Akce. Akce se poskytují tak, jak jsou nabízeny, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

7.3 Veškerá rizika spojená s užíváním těchto Akcí nese Uživatel. Poskytovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou před, během a po Akci, ať by byla jakákoli.

Poskytovatel zaručuje, že Akce pracují v souladu s popisem obsaženým na stránkách www.pespartak.cz.

7.4 V případě nekonání Akce způsobené ať Poskytovatelem služeb, provozovatelem, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby Akce byla v co nejkratší době nahrazena.

7.5 Lhůta začíná od okamžiku přihlášení. Objednávkou Uživatel vyjadřuje, že byl s podmínkami Akce plně seznámen.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2 Osobní údaje Uživatele budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.

8.3 Uživatelé, kteří si objednali Vzdělávací produkt nebo Akci souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci dalších aktivit Poskytovatele, k zasílání novinek a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

8.4 Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://znakovarecpropsy.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju/

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Objednáním Vzdělávacího produktu nebo Akce souhlasí Uživatel s těmito smluvními podmínkami.

9.3. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018